sunnuntai 27. tammikuuta 2019

Ison-Britannian kirjattua postia (kohde 1)


#postimerkkeilija -lehti esittelee lehden toimituksen kokoelmaa Ison-Britannian kirjatusta postista, kohde kerrallaan ja satunnaisessa järjestyksessä. Kaikki kohteet ovat löydettävissä Ison-Britannian kirjattu posti -tunnisteella.

Kirjattu posti tarkoittaa postilähetyksiä, jotka lähettäjä on halunnut kirjattavan eli merkittävän erilliseen rekisteriin. Rekisterin avulla seurataan lähetyksen kulkua. Kirjaaminen merkitään lähetykselle selkeästi esimerkiksi R-lipukkeella (R = registration); Isossa-Britanniassa käytetään lisäksi kuoren päälle painettua tai piirrettyä sinistä ristiä. Kirjaamisesta suoritetaan postille erillinen lisämaksu tai tavalliseen lähetykseen verrattuna suurempi postimaksu.

Kuvassa on kirjattu kirje Liverpoolista Isosta-Britanniasta 27. syyskuuta 1935 Suomeen Kajaaniin, jonne kirje on saapunut 2. lokakuuta 1935. Kirjeen kirjaamisesta kertoo kuoren päälle painettu sininen risti sekä kuorelle painetut tekstit. Kyseessä on nimenomaan kirjatun postin lähettämiseen tarkoitettu ehiökuori. Yleensä kuoren vasemmassa yläkulmassa on kirjaamisesta kertova R-lipuke, mutta nyt se on joko jäänyt kokonaan kiinnittämättä tai sitten se on kiinnitetty niin heikosti, että se on päässyt irtoamaan.


Ylhäällä keskellä lukee englanniksi seuraavasti: ”Registered letter. This letter must be given to an officer of the post office to be registered, and a receipt obtained for it. The address must be written on this side.” Vapaasti suomennettuna teksti on seuraava: ”Kirjattu kirje. Tämä kirje täytyy luovuttaa postitoimiston virkailijalle kirjaamista varten, ja jotta siitä saa kuitin. Osoite tulee kirjoittaa tälle puolelle.”


Kuoren taustapuolella lukee englanniksi seuraavasti: ”Registration. Compensation is given for loss or damage in respect of an Inland Registered Letter, and for the loss of an Imperial and Foreign Registered Letter, subject to the limitations and conditions notified in the Post Office Guide.” Vapaasti suomennettuna teksti on seuraava: ”Kirjaaminen. Kotimaan kirjatun kirjeen katoamisesta tai vahingoittumisesta maksetaan korvausta, ja ulkomaille lähetetyn kirjatun kirjeen katoamisesta, kuitenkin postitoimisto-oppaan rajoitusten ja ehtojen mukaisesti.”

Tässä kohdassa on tavallisesti kirjaamisesta kertova R-lipuke. Siinä kerrotaan, että tämä tila on varattu virallista kirjaamislipuketta varten ja että tila takana on tarkoitettu lähettäjän osoitetta varten.

Tästä kohteesta mielenkiintoisen tekee myös kuorella olevat postimerkit, jotka on rei’itetty. Aikoinaan osa yrityksistä rei’itti ostamansa postimerkit esimerkiksi kirjaimilla tai kuvalla, jotta niiden työntekijät eivät voisi käyttää merkkejä omiin tarkoituksiinsa.

Lisää luettavaa aiheesta:
Kaarlo Hirvikoski: Postihistoriallinen kokoelma, Suomen Filatelistiliiton julkaisuja, Helsinki 2003
Aapo Korte: Sininen risti tunnuksena Englannin kirjatussa postissa, Filatelisti 1/2000
Postihistoriallinen Yhdistys ry: Opas postihistoriallisen tutkimuksen tekijöille, Tiedon lähteet (esitelmä Pekka Hovi, teksti Janne Sahlstein), Helsinki 1998
Postihistoriallinen Yhdistys ry: Suomen postihistoria kolmessa vartissa, 2015
Suomen Filatelistiliitto ry: Filatelian sanasto, Helsinki 1992
Wikipedia (https://en.wikipedia.org): artikkelit Registered mail ja Registered envelope

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti